Workshop Raku

Ceciel Thuijs

Het raku stoken gebeurt door middel van een gasoven die 1000°C behaald. Door de keramiekstukken snel af te koelen via de buitenlucht ontstaat het typische raku craquelé. Dit is de benaming voor het effect van licht gebarsten klei.

In een korte cursus raku-stoken maak je 1 à 2 werkstukken in 2 dagdelen. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals 2 avonden of 1 dag. Daarna bespreken we een vervolg dag om het werk raku te stoken. Dit alles in overleg.

Vraag naar de mogelijkheden!

you can always ask about the possibilities

The raku firing is done via a gasoven that can reach 1000°C. The typical raku crackle is created by quickly cooling the ceramic pieces outdoors.

In a short course in raku firing you make 1 or 2 pieces of work in 2 half-days. There are various options, such as 2 evenings or 1 day. Then we discuss a follow-up day to raku-stoke the work. All this in deliberation.

Neem contact op via mail of contactformulier voor meer informatie | Contact me via mail or contact form for more information